Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Фокусът на “МАГНУС” ЕООД е осигуряване на всеобхватен и последователен набор от дейности, свързани със защитата на здравето, живота и работоспособността на хората в трудовата им дейност.

“МАГНУС”

ЕООД

интегрира и предоставя комплексен продукт в областта на здравето и безопасността при работа, покриващ целия спектър от законови изисквания за трудова медицина.


Дружеството е специализирана структура с лицензирана служба по трудова медицина, събрала в екипа си опитни, висококвалифицирани и мотивирани в дейността специалисти,  носител на иновативни методи и форми на организация и мениджмънт в здравното обслужване на работещите, оценката на риска и безопасността при работа.

“МАГНУС” ЕООД е с дългогодишен  и доказан във времето опит в областта и предлага на клиентите професионални и дългосрочни, коректни взаимоотношения и ефективни решения, съобразно специфичните изисквания на сферата, в която работят.

Предимствата за всеки работодател, обърнал се за помощ към фирмата са свързани с бърз и директен достъп на консултантските услуги, съкращаване на времето и разстоянието между проблемите и техните решения, грижа за работещите, икономическа ефективност и повишаване конкурентноспособността на бизнеса.