Виж голяма карта

гр. София 1172,
бул. „Д-р Г. М. Димитров” 62,
вх. А, ет. 2

моб: 0888 62_ 48 61

моб: 0879_ 53 80 80

e-mail: mag_pl@hotmail.com
e-mail: mag_pl@abv.bg
Виж голяма карта

гр. Плевен 5800,
ул. „Дойран” № 65,
ет. 2, офис 201

моб: 0888_ 62 48 61
моб: 0879_ 53 80 80

тел./факс: 064_ 801717

e-mail: mag_pl@hotmail.com
e-mail: mag_pl@abv.bg